Частна Профилирана Гимназия

Едмънд Бърк

 ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ   “ЕДМЪНД БЪРК”  Град Пловдив

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА 

 

1. Профил „Чуждоезиков”

Прием след 7 клас

 

Профилиращи предмети:

  1. 1.      Първи чужд език: Английски език
  2. 2.      Втори чужд език: Испански език
  3. 3.      Български език и литература

 

2..Профил  „Природоматематически”- Биология и Химия  с Немски език

Прием след 7 клас

Подготовка за кандидатстване в медицински университети и колежи в България и Германия.

 

Профилиращи предмети

  1. 1.      Биология и здравно образование
  2. 2.      Химия и опазване на околната среда
  3. 3.      Първи чужд език:  Немски език

 

Не се полага приемен изпит при кандидатстване по т.1 и т.2

 

Училището предлага  СИП  за изучаване  на  един балкански език /турски, гръцки, сръбски, румънски/ или китайски език.

 

URL: www.pls-eburk.com

Ел.поща: eburk@abv.bg 

GSM: 0886914569; 0897508696

 

GSM 359886914569
359897508696
ул. Богомил 59
4000 Пловдив
България
За контакт

ул. Богомил 59
Пловдив
GSM: 0897508696; 0886914569
Email: eburk@abv.bg